Prevádzka Veľké Zálužie

Adresa: Hlavná 1, 95135
Vedúci prevádzky: Martin Slamka
Tel/fax: +421 37 7723050
Mobil: +421 911 905 412
WEB: www.elektrowaste.sk
Email: elektrowaste@elektrowaste.sk

Elektrowaste, s.r.o.

IČO: 44 296 592
IČ DPH: SK 2022681452

Prevádzka Lužianky

Adresa: Korytovská 20, 95141
Vedúci prevádzky: Martin Slamka
Tel/fax: +421 37 7723050
Mobil: +421 911 905 412
WEB: www.elektrowaste.sk
Email: elektrowaste@elektrowaste.sk