Prevádzka v obci Lužianky

je zameraná najmä na spracovanie elektroodpadu z osvetľovacích zariadení s obsahom ortuti má k dispozícii technológiu na zachytávanie látok s obsahom ortuti (t.j. žiarivky, svetelné trubice a pod.).

Prevádzka v obci Veľké Zálužie

je zameraná najmä na spracovanie nasledovných elektroodpadov:

– Zariadenia na tepelnú výmenu – t.j. napríklad: chladničky, mrazničky a pod.
– Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2 – t.j. napríklad: monitory, televízory, obrazovky, tablety s a pod.
– Svetelné zdroje (okrem elektroodpadu z osvetľovacích zariadení s obsahom ortuti) – t.j. napríklad: LED svetelné zdroje a pod.
– Veľké zariadenia – t.j. napríklad: počítače, práčky, sušičky, umývačky riadu, zariadenia na prehrávanie zvuku, elektrické a elektronické náradie, spotrebiče na šitie a tkanie, tlačiarne a pod.
– Malé zariadenia – t.j. napríklad: vysávače, varné kanvice, mikrovlnné rúry, elektrické hračky, elektrické a elektronické nástroje a náradie, žehličky, fotoaparáty, kamery
Malé IT a telekomunikačné zariadenia – t.j. napríklad: mobilné telefóny, navigačné zariadenia, malé tlačiarne, malé tablety a pod.