Spoločnosť ElektroWaste, s.r.o. má vydané a aktuálne platné všetky potrebné rozhodnutia a autorizácie od kompetentných orgánov štátnej správy na úseku odpadového hospodárstva, ktoré ju oprávňujú vykonávať predmety svojej činnosti (zber a spracovanie elektroodpadov) v oboch existujúcich prevádzkach spoločnosti:

  • v prevádzke Veľké Zálužie

  • v prevádzke Lužianky

Pre prípad potreby, je možné aktuálne platné rozhodnutia a autorizácie (pre obe prevádzky spoločnosti ElektroWaste, s.r.o.) stiahnuť nižšie.

autorizácia od MŽP SR – na spracovanie elektroodpadov – prevádzka Veľké Zálužie – AKTUALNA

potvrdenie o registracii OU NR – EW

rozhodnutie od OU Nitra – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov – prevádzka Veľké Zálužie (aktuálna zmena)

rozhodnutie od OU Nitra – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – prevádzka Veľké Zálužie (aktuálna zmena) 

autorizácia od MŽP SR – na spracovanie elektroodpadov – prevádzka Veľké Zálužie 

autorizácia od MŽP SR – na spracovanie elektroodpadov – prevádzka Veľké Zálužie (zmena č. 1) 

autorizácia od MŽP SR – na spracovanie elektroodpadov – prevádzka Veľké Zálužie (zmena č. 2) 

autorizácia od MŽP SR – na spracovanie elektroodpadov – prevádzka Veľké Zálužie (zmena č. 3) 

autorizácia od MŽP SR – na spracovanie elektroodpadov – prevádzka Veľké Zálužie (zmena č. 4) 

rozhodnutie od OU Nitra – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov – prevádzka Lužianky (aktuálna zmena)

autorizácia od MŽP SR – na spracovanie elektroodpadov – prevádzka Lužianky

autorizácia od MŽP SR – na spracovanie elektroodpadov – prevádzka Lužianky (zmena č. 1)

autorizácia od MŽP SR – na spracovanie elektroodpadov – prevádzka Lužianky (zmena č. 2)

autorizácia od MŽP SR – na spracovanie elektroodpadov – prevádzka Lužianky (zmena č. 3)

autorizácia od MŽP SR – na spracovanie elektroodpadov – prevádzka Lužianky (zmena č. 4)

rozhodnutie od OU Nitra – súhlas na prepravu NO – prevádzka Veľké Zálužie + Lužianky

rozhodnutie od OU Nitra – súhlas na prepravu NO za územie okresu Nitra

Suhlas na vydanie prevadzkoveho poriadku zariadenia na zhodnocovanie odpadov ELEKTROWASTE, s.r.o. – prevadzka Velke Zaluzie

Suhlas na prevadzkovanie zariadenia na zber odpadov ELEKTROWASTE, s.r.o. – prevadzka Velke Zaluzie

Suhlas na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov ELEKTROWASTE, s.r.o. – prevadzka Velke Zaluzie

Dolozka pravoplatnosti k suhlasu na prevadzkovy poriadok ELEKETROWASTE, s.r.o. – prevadzka Velke Zalzie

Dolozka pravoplatnosti k suhlasu na zber odapdov ELEKETROWASTE, s.r.o. – prevadzka Velke Zalzie

Dolozka pravoplatnosti k suhlasu na zhodnocovanie odpadov ELEKETROWASTE, s.r.o. – prevadzka Velke Zalzie

Suhlas na chvelanie prevadzkoveho poriadku spracovanie elektrozariadenie – Svetelnych zdrojov – Prevadzka Luzianky + pravoplatnost

Suhlas na spracovanie elektrozariadenie – Svetelnych zdrojov – Prevadzka Luzianky + pravoplatnost